Zieke werknemer

Een langdurig zieke werknemer kan – naast bezettingsproblemen – de nodige vragen oproepen. Denk daarbij aan vraagstukken rondom re-integratie, privacy, loondoorbetalingsverplichting, ontslag etc. Zorgvuldigheid is van cruciaal belang indien u te maken krijgt met een zieke werknemer. Het maken van de juiste keuzes en het hanteren van de juiste formuleringen kan u veel gedoe besparen. Met een juiste toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter, voorkomt u bovendien dat u geconfronteerd wordt met een loondoorbetalingsverplichting.

Aarzel niet contact op te nemen indien u vragen heeft over dit onderwerp of tegen problemen aanloopt in het kader van de re-integratie van uw werknemer.

Conflict ziekte arbeidsrecht