Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie zorgt voor spanningen op de werkvloer en staat een optimale samenwerking met collega’s in de weg, met een gedemotiveerde werknemer (of erger nog: team of afdeling) tot gevolg. Daarnaast bestaat de kans dat de werknemer zich als gevolg van het arbeidsconflict ziek meldt. Iets waar u als werkgever totaal niet op zit te wachten. Maar wanneer is sprake van een verstoorde werkrelatie en wat zijn de gevolgen? Kan dit bijvoorbeeld leiden tot ontslag? En welke stappen moeten daarvoor dan worden ondernomen? 

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft meestal tot gevolg dat er geen open communicatie meer mogelijk is tussen werkgever en werknemer. Ook is vaak sprake van een vertrouwensbreuk, waardoor er sprake is van wantrouwen en achterdocht.

Wanneer de arbeidsrelatie dusdanig ernstig en duurzaam verstoord is dat een vruchtbare, constructieve samenwerking niet meer mogelijk is, dan kan dit een gerechtvaardigde reden zijn om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Het is daarbij belangrijk dat al in een vroeg stadium door u als werkgever de juiste stappen zijn gezet. Trek bij een arbeidsconflict dus op tijd aan de bel! De-escaleren in plaats van escaleren is voor mij een beproefde methode om tot een voor beide partijen bevredigend resultaat te komen. Ik adviseer u graag over de te nemen stappen, waarmee een (verdere) escalatie van de situatie kan worden voorkomen. Indien een afscheid van de werknemer onvermijdelijk is, dan is het in het in het belang van zowel werkgever als werknemer dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op een zo snel en prettig mogelijke manier wordt afgewikkeld. Graag begeleid ik u bij dit proces. Neem dus vooral contact op indien u te maken heeft met een arbeidsconflict. 

Blogs over dit onderwerp