Vaststellingsovereenkomst

Wanneer werkgever en werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen – bijvoorbeeld omdat sprake is van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of een bedrijfseconomische reden – dan leggen zij de afspraken met betrekking tot de beëindiging en de gevolgen daarvan vast in een vaststellingsovereenkomst. De werknemer dient dus vrijwillig in te stemmen met het ontslag, waarbij het initiatief om uit elkaar te gaan door de werkgever moet worden genomen.

Het is in dat geval niet nodig om het UWV om toestemming te vragen om het dienstverband te mogen opzeggen en ook een gang naar de rechter wordt op deze manier vermeden. Het is daardoor een veelgebruikte manier om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Wel is van belang dat de vaststellingsovereenkomst aan bepaalde eisen voldoet, zodat de werknemer niet verwijtbaar werkloos wordt en zijn recht op een WW-uitkering behoudt. Wordt hiermee geen rekening gehouden, dan is de kans zeer groot dat een werknemer niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst sluit bovendien vaak aan bij wat de uitkomst van een eventuele rechtszaak zou zijn geweest. Het is dan ook belangrijk om een goede inschatting te maken van de kansen en risico’s alvorens een inhoudelijk aanbod te doen. Het aanbod moet immers recht doen aan de situatie. Graag denk ik mee en adviseer ik u over een dergelijk aanbod, waarna ik het vervolgtraject van A tot Z kan begeleiden en/of uit handen kan nemen. Neem dus vooral contact op indien een dergelijke kwestie bij u op de werkvloer speelt.