Specialist arbeidsrecht Eindhoven

Ontslag van een zieke werknemer. Wanneer is dit mogelijk?

Het is vaak lastig een zieke werknemer te ontslaan. In Nederland kennen we immers een opzegverbod tijdens ziekte. Dit heeft tot gevolg dat een (langdurig) zieke werknemer die tijdens een reorganisatie boventallig wordt verklaard, niet kan worden ontslagen. Het UWV zal dan immers geen ontslagvergunning afgeven. Ontslag is eventueel wel mogelijk in een situatie die…

Tussentijds opzegbeding kan in vaststellingsovereenkomst worden opgenomen

De bestuursrechter oordeelt dat de contractsvrijheid toestaat dat in de vaststellingsovereenkomst een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt overeengekomen. Het UWV mag een werknemer het recht op een WW-uitkering dan ook niet om die reden ontzeggen. Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract Wanneer een werknemer een vast contract heeft, is het doorgaans relatief eenvoudig…

Zieke werknemer 104 weken loon

Ontslag van hoestende werknemer die weigert naar huis te gaan

Werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die in maart van dit jaar stevig hoestend op zijn werk verscheen en weigerde naar huis te gaan. Een dag later bleek dat de werknemer besmet was met het coronavirus. Hoewel werknemer ruim 20 jaar in dienst was bij werkgever, heeft de kantonrechter het ontbindingsverzoek toegewezen.…

Reorganisatie ontslag

Recht op transitievergoeding na weigeren passende functie?

Zoals bekend heeft de werknemer een wettelijk recht op een transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. De werkgever dient in ontslagprocedures bij zowel het UWV als de rechter te bewijzen dat hij onderzoek heeft gedaan naar de aanwezigheid van passende functies binnen zijn onderneming. Een functie wordt als passend beschouwd…