Specialist arbeidsrecht Eindhoven

Ontslag van een zieke werknemer. Wanneer is dit mogelijk?

Het is vaak lastig een zieke werknemer te ontslaan. In Nederland kennen we immers een opzegverbod tijdens ziekte. Dit heeft tot gevolg dat een (langdurig) zieke werknemer die tijdens een reorganisatie boventallig wordt verklaard, niet kan worden ontslagen. Het UWV zal dan immers geen ontslagvergunning afgeven. Ontslag is eventueel wel mogelijk in een situatie die…

ontbinding-disfunctioneren

Op staande voet ontslagen en weer welkom als ZZP’er

De kantonrechter in Den Haag boog zich onlangs over een opmerkelijke zaak. Een werknemer werd op staande voet ontslagen, om vervolgens een maand later door werkgever als ZZP’er te worden ingeschakeld voor exact hetzelfde werk. De werknemer stapt naar de rechter en maakt aanspraak op de transitievergoeding, een billijke vergoeding en een gefixeerde schadevergoeding. Arbeidsovereenkomst…