Reorganiseren

Een reorganisatie is soms helaas onvermijdelijk. Maar hoe pakt u dit het beste aan? Het is belangrijk om te weten dat er bij een reorganisatie verschillende regels zijn waar de werkgever zich aan moet houden. 

Met de term ‘reorganisatie’ wordt meestal het vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische redenen bedoeld. Sinds de invoering van de WWZ in 2015 behoort dit tot het exclusieve terrein van het UWV (enkele uitzonderingen daargelaten). Het UWV toetst verschillende bedrijfseconomische redenen:

  • een slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf
  • werkvermindering
  • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
  • een bedrijfsverhuizing
  • vervallen van een loonkostensubsidie

Deze redenen kunnen ook worden gecombineerd. Zo zal bij werkvermindering meestal ook sprake zijn van een verslechterde financiële situatie. De bedrijfseconomische redenen kennen – onder andere doordat ze niet allemaal voortkomen uit een financiële noodsituatie – ook een verschil in urgentie. Zo zal bij een acute werkvermindering direct ingrijpen nodig zijn, terwijl een reorganisatie vanwege een geplande bedrijfsverhuizing vaak op langere termijn zal plaatsvinden en dus minder haast heeft.

Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is voorafgaande toestemming van het UWV nodig (of in uitzonderingsgevallen, van een bij cao ingestelde ontslagcommissie). Het UWV toetst aan de hand van het wettelijk kader of u inderdaad legitieme redenen heeft om afscheid te nemen van uw werknemer(s). Is dit het geval, dan verleent het UWV een ontslagvergunning die u kunt gebruiken om uw werknemer(s) te ontslaan. 

Een reorganisatie dient zorgvuldig te worden aangevlogen. Zeker wanneer het om een reorganisatie gaat waarbij meerdere arbeidsplaatsen tegelijk komen te vervallen en dit leidt tot gedwongen ontslagen. Indien er een OR is binnen uw onderneming dan is de kans groot dat deze de kans moet krijgen om advies uit te brengen over uw reorganisatieplannen. U zal dus goed moeten nadenken over de wijze waarop de reorganisatie plaatsvindt. Welke arbeidsplaatsen komen te vervallen en waarom? Kunnen er werknemers herplaatst worden? Hoe pakt u dit aan? Gaat het om een collectief ontslag en welke regels gelden er dan? Moet er een sociaal plan overeengekomen worden met de vakbonden?  

In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met omvangrijke reorganisaties. Voorziet u dat u op korte termijn moet gaan reorganiseren? Neem dan tijdig contact op en ik help u graag verder.