Privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer is een actueel thema en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. In de huidige tijd, waarin we ons steeds vaker afvragen welke data we delen en met wie, groeit het bewustzijn ten aanzien van privacy. Daarnaast is het onderwerp met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een actievere opstelling van de Autoriteit Persoonsgegevens, meer gaan leven. De AVG verwacht van werkgevers een actieve opstelling met betrekking tot het onderwerp ‘privacy’. Het is een onderwerp waaraan de werkgever doorlopend aandacht dient te besteden. 

Door alle aandacht voor dit onderwerp, is het aantal vraagstukken over privacy op de werkvloer in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wanneer maakt een werkgever inbreuk op de privacy van de werknemer? Mag een werkgever bijvoorbeeld camera’s ophangen om zijn werknemers in de gaten te houden? Moet hij dit laten weten of mag dit stiekem? Mag een werkgever een werknemer vragen een alcohol – of drugstest te ondergaan? En heeft de werkgever het recht om het internetgebruik van een werknemer controleren? Wat als de werknemer thuis aan het werk is? Mag de werkgever de werknemer op afstand via monitoringssoftware controleren? 

Al het voorgaande ziet op privacy op de werkvloer. Privacy is een zeer breed begrip en of iets al dan niet is toegestaan hangt voor een groot deel af van de feiten en omstandigheden van het geval. Neem dus vooral contact op indien u vragen heeft over dit onderwerp. 

Blogs over dit onderwerp