Ontslag

Ontslag – ook wel: beëindiging van de arbeidsovereenkomst – kan in het Nederlandse arbeidsrecht op verschillende manieren plaatsvinden. Te denken valt aan het ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst, ontslag via de kantonrechter en via het UWV. De directe aanleiding voor het ontslag speelt hierbij doorgaans een cruciale rol. In Nederland kennen we een zogenaamd ‘gesloten ontslagstelsel’. Dit houdt in dat er geen andere mogelijkheden zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen dan de in de wet genoemde mogelijkheden. Daarnaast gelden er voor de diverse mogelijkheden ook weer verschillende ‘spelregels’. 

Voordat de juiste aanpak bepaald kan worden, dienen eerst enkele vragen beantwoord te worden. Wat is de reden dat u afscheid wenst te nemen van uw werknemer? Kunt u wellicht een voorstel doen om in goed overleg uit elkaar te gaan en hoe zou dat voorstel er dan uit moeten zien? En stel dat u er niet uitkomt met uw werknemer, wat zijn dan de (on)mogelijkheden van een ontslagprocedure? Wat is uw onderhandelingspositie en wat is de vermoedelijke uitkomst van een ontslagprocedure? Wegen de kosten van een procedure wel op tegen de vermoedelijke baten? 

Stuk voor stuk vragen die van groot belang zijn om de te volgen strategie te bepalen. Ik denk graag met u mee en adviseer en begeleid u waar nodig. Neem dus vooral contact op om een (potentiële) ontslagzaak aan mij voor te leggen.