Disfunctioneren & Dossieropbouw

Een disfunctionerende werknemer kan voor flink wat kopzorgen zorgen. Het aanspreken van de werknemer op zijn functioneren wordt vaak lastig gevonden, waardoor de situatie langer dan nodig blijft voortbestaan. En heeft er wel een gesprek met de werknemer plaatsgevonden, dan wordt regelmatig vergeten dit zorgvuldig vast te leggen.

Het is bekend dat zachte heelmeesters voor stinkende wonden zorgen. Door niet direct de juiste aanpak te hanteren, verspreidt het probleem zich als een olievlek binnen uw onderneming. Een disfunctionerende werknemer heeft immers een negatieve weerslag op de sfeer binnen uw onderneming en daardoor ook op de prestaties van het team waarbinnen de werknemer werkzaam is. Door direct de benodigde en correcte stappen te zetten, voorkomt u dat kostbare tijd verloren gaat én bent u goed voorbereid op alle scenario’s. 

Neem dus in een vroeg stadium contact op. Dankzij mijn jarenlange ervaring met dit soort dossiers in het bedrijfsleven kan ik u voorzien van gedegen en praktisch advies omtrent verbetertrajecten, dossieropbouw en een eventueel afscheid van de werknemer.