Digitale controle door de werkgever

Thuiswerken was in Nederland al populair, maar heeft door de coronacrisis een enorme vlucht genomen. Voor veel werkgevers en leidinggevenden is dit even wennen. Want hoe weet je nu zeker dat je werknemer aan het werk is? Op de werkvloer is dit gemakkelijk waarneembaar, maar wat een werknemer thuis doet is voor de werkgever grotendeels een blinde vlek.

Hoe productief is de thuiswerkende werknemer?

Hoewel verschillende onderzoeken aantonen dat een werknemer die thuis werkt vaak productiever is dan een werknemer op kantoor, bestaat bij veel werkgevers de wens hun thuiswerkende werknemers op een bepaalde manier te kunnen controleren. Onlangs was in het nieuws dat werkgevers steeds vaker monitoringssoftware inzetten om bijvoorbeeld het aantal toetsaanslagen en/of muisbewegingen van werknemers te kunnen checken. Mag dit zomaar of is dit wellicht in strijd met de privacy van de werknemer?  

Privacywetgeving en digitale controle  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de privacywetgeving. De AP geeft aan dat het weliswaar niet verboden is om werknemers te monitoren, maar dat controle van de thuiswerkende werknemers niet lichtvaardig mag worden ingezet. Werknemers mogen dus niet de hele dag gevolgd worden. De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben, dat zwaarder weegt dan het recht op privacy van de werknemer. Daarnaast moet hij de noodzakelijkheid en proportionaliteit kunnen onderbouwen. Kan het doel dat met de controle wordt beoogd, écht niet op een andere manier worden bereikt? Ook is het belangrijk dat het voornemen om werknemers te gaan controleren altijd ter instemming wordt voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR), voor zover aanwezig. Tot slot dienen werknemers te worden geïnformeerd (bijvoorbeeld middels gedragsregels of een protocol) over het feit dat zij mogelijk gecontroleerd worden en op welke manier dat gebeurt.

Vertrouwelijke communicatie

Het is belangrijk om te allen tijde rekening te houden met het recht op vertrouwelijke communicatie van de werknemers. Dit speelt bijvoorbeeld een rol het controleren van e-mail of telefoon.

Jurist arbeidsrecht Eindhoven

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op!