Specialist arbeidsrecht Eindhoven

Ontslag van een zieke werknemer. Wanneer is dit mogelijk?

Het is vaak lastig een zieke werknemer te ontslaan. In Nederland kennen we immers een opzegverbod tijdens ziekte. Dit heeft tot gevolg dat een (langdurig) zieke werknemer die tijdens een reorganisatie boventallig wordt verklaard, niet kan worden ontslagen. Het UWV zal dan immers geen ontslagvergunning afgeven. Ontslag is eventueel wel mogelijk in een situatie die…

Ontslag jurist arbeidsrecht

Andere dienstverbanden verzwegen: ontslag op staande voet

Werknemer blijkt er – naast zijn fulltime dienstverband bij werkgever – nog twee andere dienstverbanden op na te houden. Het feit dat werknemer werkgever hierover niet heeft ingelicht, levert een dringende reden voor ontslag op, mede gelet op de arbeidsongeschiktheid van werknemer (ECLI:NL:RBROT:2021:5796). Casus Werknemer is sinds 1 november 2017 bij werkgever in dienst in…

Zieke werknemer 104 weken loon

Opnieuw ziek na 104 weken ziekte: recht op loondoorbetaling?

Een werknemer die ziek wordt, heeft gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. Indien hij na afloop van die twee jaar opnieuw arbeidsongeschikt raakt, heeft hij niet ook opnieuw recht op loondoorbetaling, tenzij hij nieuw bedongen arbeid verricht bij diezelfde werkgever. Maar wanneer is sprake van ‘nieuw bedongen arbeid’? Over die vraag moest de kantonrechter van…