Tussentijds opzegbeding kan in vaststellingsovereenkomst worden opgenomen

De bestuursrechter oordeelt dat de contractsvrijheid toestaat dat in de vaststellingsovereenkomst een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt overeengekomen. Het UWV mag een werknemer het recht op een WW-uitkering dan ook niet om die reden ontzeggen. Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract Wanneer een werknemer een vast contract heeft, is het doorgaans relatief eenvoudig…

Zieke werknemer 104 weken loon

Opnieuw ziek na 104 weken ziekte: recht op loondoorbetaling?

Een werknemer die ziek wordt, heeft gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. Indien hij na afloop van die twee jaar opnieuw arbeidsongeschikt raakt, heeft hij niet ook opnieuw recht op loondoorbetaling, tenzij hij nieuw bedongen arbeid verricht bij diezelfde werkgever. Maar wanneer is sprake van ‘nieuw bedongen arbeid’? Over die vraag moest de kantonrechter van…

Arbeidsrecht jurist Eindhoven

Is een leaseauto altijd een vaste arbeidsvoorwaarde?

Is een leaseauto altijd een vaste arbeidsvoorwaarde? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en hangt – zoals zo vaak in het (arbeids)recht – af van de feiten en omstandigheden van het geval. Arbeidsvoorwaarden zijn een verzamelnaam voor de door werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden bij het sluiten van een (individuele of collectieve) arbeidsovereenkomst.…