ontbinding-disfunctioneren

Op staande voet ontslagen en weer welkom als ZZP’er

De kantonrechter in Den Haag boog zich onlangs over een opmerkelijke zaak. Een werknemer werd op staande voet ontslagen, om vervolgens een maand later door werkgever als ZZP’er te worden ingeschakeld voor exact hetzelfde werk. De werknemer stapt naar de rechter en maakt aanspraak op de transitievergoeding, een billijke vergoeding en een gefixeerde schadevergoeding. Arbeidsovereenkomst…

Reorganisatie ontslag

Recht op transitievergoeding na weigeren passende functie?

Zoals bekend heeft de werknemer een wettelijk recht op een transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. De werkgever dient in ontslagprocedures bij zowel het UWV als de rechter te bewijzen dat hij onderzoek heeft gedaan naar de aanwezigheid van passende functies binnen zijn onderneming. Een functie wordt als passend beschouwd…

Zieke werknemer 104 weken loon

Opnieuw ziek na 104 weken ziekte: recht op loondoorbetaling?

Een werknemer die ziek wordt, heeft gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. Indien hij na afloop van die twee jaar opnieuw arbeidsongeschikt raakt, heeft hij niet ook opnieuw recht op loondoorbetaling, tenzij hij nieuw bedongen arbeid verricht bij diezelfde werkgever. Maar wanneer is sprake van ‘nieuw bedongen arbeid’? Over die vraag moest de kantonrechter van…

Arbeidsrecht jurist Eindhoven

Is een leaseauto altijd een vaste arbeidsvoorwaarde?

Is een leaseauto altijd een vaste arbeidsvoorwaarde? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en hangt – zoals zo vaak in het (arbeids)recht – af van de feiten en omstandigheden van het geval. Arbeidsvoorwaarden zijn een verzamelnaam voor de door werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden bij het sluiten van een (individuele of collectieve) arbeidsovereenkomst.…