Arbeidsvoorwaarden & Bijzondere Bedingen

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarvoor wordt gewerkt. Vaak wordt tussen werkgever en werknemer onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden, waarna deze worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. De meeste bekende en tot de verbeelding sprekende voorwaarden zijn de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het loon, de arbeidsduur (het aantal uren dat gewerkt wordt) en het aantal vakantiedagen. Voor een aantal van deze arbeidsvoorwaarden is sprake van een wettelijk minimum, zoals het minimumloon en een minimum aantal vakantiedagen. Ook is de kans groot dat werkgever gebonden is aan een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst), hetgeen tot gevolg heeft dat de werkgever (meestal) minimaal de arbeidsvoorwaarden dient aan te bieden die in de CAO staan.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die de werkgever afspreekt met de werknemer in aanvulling op de primaire arbeidsvoorwaarden. Dit zijn soms financiële regelingen, zoals een reiskostenvergoeding of een dertiende maand, maar het kan ook een niet-financiële regeling zijn zoals kinderopvang, het volgen van een opleiding, thuiswerken of een auto of laptop van de zaak.

Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden is het mogelijk om in een arbeidsovereenkomst verschillende bedingen (‘bijzondere bedingen’) op te nemen. Wettelijk geregelde bedingen zijn het concurrentiebeding, het proeftijdbeding en het boetebeding. Daarnaast wordt vaak een geheimhoudingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, net als een nevenwerkzaamhedenbeding en het eenzijdig wijzigingsbeding.

Wilt u overleg over uw arbeidsvoorwaarden en/of een bijzonder beding of vindt u het prettig als uw standaard arbeidsovereenkomst eens onder de loep wordt genomen, neem dan contact op voor juridisch advies.