ontbinding-disfunctioneren

Op staande voet ontslagen en weer welkom als ZZP’er

De kantonrechter in Den Haag boog zich onlangs over een opmerkelijke zaak. Een werknemer werd op staande voet ontslagen, om vervolgens een maand later door werkgever als ZZP’er te worden ingeschakeld voor exact hetzelfde werk. De werknemer stapt naar de rechter en maakt aanspraak op de transitievergoeding, een billijke vergoeding en een gefixeerde schadevergoeding. Arbeidsovereenkomst…