Zieke werknemer 104 weken loon

Opnieuw ziek na 104 weken ziekte: recht op loondoorbetaling?

Een werknemer die ziek wordt, heeft gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. Indien hij na afloop van die twee jaar opnieuw arbeidsongeschikt raakt, heeft hij niet ook opnieuw recht op loondoorbetaling, tenzij hij nieuw bedongen arbeid verricht bij diezelfde werkgever. Maar wanneer is sprake van ‘nieuw bedongen arbeid’? Over die vraag moest de kantonrechter van…